sábado, 1 de enero de 2011

PROJECTE EDUCATIU I SOCIAL

INTRODUCCIÓ

Aquest projecte educatiu i social surgeix de l’urgència d’afrontar activament el nou paradigma existencial en el que l’educació te un paper fonamental i que actualment no està donant la resposta adeqüada a la problemàtica vigent en els diferents centres educatius i als propis mestres i professors que se senten desbordats per una generació que reclama una nova manera d’enfrontar la vida, des de la pròpia vida.

Segons la definició i selecció de competències bàsiques (DESECO), decret 142/2007 doc num 4915 annex1, diu que la finalitat de l’educació és:

- Entendre el món plural i canviant en el que viuen.
- Desenvolupar el sapiència, el saber fer i voler fer.
- Intervenir activa i críticament per a realitzar-se personalment per tal d’exercir la ciutadania activa.
- Desenvolupar l’aprenentge permanent al llarg de tota la vida.

Per tal d’assolir aquesta visió educativa, a les aules dels diferents centres educatius, hi manca un element integrador que possibiliti a l’alumne sentir-se membre actiu i cocreador de la realitat en la que viu, no pas com un simple espectador on la vida passa sense poder incidir.

La proposta d’aquest projecte és poder introduir el Sistema Biodansa i l’Educació Biocèntrica com a mitjançeres d’una educació vivenciada que possitili als alumnes a desenvolupar-se com a ésser cognitius, sensitius capacitats per decidir com ha de ser la vida socio-política del seu entorn i col·laborar a incrementar la qualitat dels ciutadans i les relacions afectives.

No hay comentarios:

Publicar un comentario