viernes, 17 de junio de 2011

EDUCACIÓ AFECTIVA. LA VIVÈNCIA DE NODRIR-NOS I NODRIR

Curs intensiu per a professionals de l'educació, la salut i l'acció socialContingut del Curs

Els estudis de la neurociència han permés reconèixer que disposem d’un sistema educatiu adaptat per a treballar només dues de les diferents inteligències expresades per Howard Gardner: la inteligència lingüística o verbal i la lògica-matemàtica, desaprofitant el fabulós ventall de l’expressió de la identitat. Això fa que en les aules del centres educatius no es produeixi una relació dinàmica plaent dirigida a l’acte de coneixer-se, conèixer a l’altre i conèixer l’univers, estant implicats tots els sentits i no només l’intelecte.

Rolando Toro, creador del sistema Biodansa, va aportar el concepte dintel·ligència afectiva que sense ser un tipus especial d’intel·ligència (espaial, musical, intrapersonal, emocional, social,...), és la font comú de totes elles, per què l’afectivitat organitza la percepció i la qualitat de la inteligència, tal com va demostrar Ames en les seves investigacions sobre l’aprenentatge i la percepció.

El punt de partida de l’educació ha de ser la reestructuració afectiva. És per aquest motiu que la Biodansa s’ha d’introduir como a mediadora”, diu Toro amb més de 40 anys d’experiència en el camp educatiu i social. Educar des de la vivència afectiva és nodrir-nos de la font mateixa de la vida. La vivència mou les estructures cognitives, resignificant i revaloritzant l’aprenentatge en si mateix, ampliant el procés pedagógic cap a un procés de vida.

A qui va dirigit
A professionals de l’educació i l’acció social, oferint-los un espai enriquit on poder compartir experiències, donar i rebre continent afectiu, mirades sense judici ni espectativa, silencis de presència, música, moviment, art, diàleg constructiu, sentir i vivenciar altres maneres de relacionar-nos amb la vida.

Nodrir-te per a nodrir, enriquir-te per enriquir el teu espai intern i extern. En grup, en comunitat.

Facilita
Teresa Vázquez, Facilitadora de Sistema Biodansa Rolando Toro, Educadora Biocèntrica. Postgrau en Neurociència i Biodansa Aquàtica. Membre de International Biocentric Foundation (IBF) i de l’associació Red de Profesionales de la Biodanza, Sistema Rolando Toro, BiodanzaYa (www.biodanzaya.com). Co-fundadora de l'Institut d'Educació Biocèntrica (www.educaciobiocentrica.blogspot.com) 

Dia: dissabte 9 de juliol de 2011
Horari: 17 a 20,30h.           
Lloc: Espai Nuïtat, Arbúcies.
Preu: 30€ - Inscripcions fins el dia 30 de juny.  Després d’aquesta data 35€
+ info:  649 085 439,  sheroqua@hotmail.com  No hay comentarios:

Publicar un comentario